Manuel Folch i Torres

(1876-1928)

Advocat i escriptor. Col·laborà en gran nombre de publicacions i destacà en el teatre i en la poesia.

Dirigí durant dotze anys el setmanari satíric “¡Cu-Cut!”, – que exercí una poderosa influència en la vida política de l’època – i publicà nombroses col·laboracions en vers i en prosa en el setmanari “En Patufet”.
Fou director de la “Sociedad de Atracción de Forasteros”, entitat de promoció de la ciutat de Barcelona, tot exercint brillantment la seva professió d’advocat.
En poesia, l’any 1914 li fou atorgat el Mestratge en Gai Saber, el màxim guardó que es conferia als Jocs Florals de Barcelona.
De les seves obres en prosa destaquen dos llibres destinats als infants, publicats en la Biblioteca Patufet: De quan les bèsties parlaven i Encara parlen les bèsties.
Després de la seva mort, i a títol d’homenatge pòstum, es publicà encara “Encens i mirra”, un extens recull de la seva poesia.

“Sóu ben nina, Petronella, per tan madur com sóch jo; sóu ben gentil, muller mia, per lo ferreny que jo só. El meu braç, fet a la escona, no us serà amanyagadó’; els crits de guerra, en mos llavis hi han dexat no més que aspro’, y són llechs en galaníes y en mots tendres d’aymadó’.” – Fragment del poema “Noces Reials”, 1919.

OBRA EDITADA:

POESIA

Poesies, 1919
Cançons escolars, Canciones escolares, s.d.
Encens i mirra, 1930

 

TEATRE

De bon tremp, 1905
La cugula, 1906
Duetto, 1906
La sabia casualitat, 1906
L’oncle rector, s.d., 1906, 1911 i 1934
Les ales de cera, 1908
Un joch de cartes o Memorialistes ab lletra menuda, 1909
Extrems que’s toquen, 1910
Un interior, 1910
La germaneta, 1912 i 1915
Dissabte de glòria, 1912
A sang i a foc, 1915
Reixes enfora, s.d. i 1923

CONTES

La dama supersticiosa, s.d.
De quan parlaven les bèsties, 1907, 1935 i 1989
Encara parlen les bèsties, 1909

 

ALTRES (biografies, estudis, entrevistes, reportatges)

L’obra d’en Verdaguer (Discurs), 1904
L’obra del Dr. Robert (Conferència), 1907
Barcelona Artística e Industrial, 1910
A torna jornals: Interviu amb Clovis Eimeric, 1925

OBRA PUBLICADA:

ARTÍCLES PERIODÍSTICS

Poesies, 1919
Cançons escolars, Canciones escolares, s.d.
Encens i mirra, 1930La Veu de Catalunya”, 1889-1910 (619)
“La Opinión”, 1895-1897 (2)
“L’Aureneta”, 1896-1897 (25)
“L’Atlàntida”, 1896-1898 (57)
“La Vanguardia”, 1896-1899 (7)
“Diario Mercantil”, 1897 (18)
“Las Notícias”, 1899-1900 (2)
“Diari de Catalunya”/”La Veu de Catalunya”, 1900-1901 (84)
“Catalunya Artística”, 1902 (1)
“Cu-Cut!”, 1902-1912 (744)
“Calendari del Cu-Cut!”, 1902-1912 (11)
“El Poble Català”, 1904-1908 (76)
“En Patufet”, 1905-1928 (1.444)
“De tots colors”, 1908-1911 (4)
“Revista Catalana”, 1909 (1)
“El Teatre Català”, 1912-1913 (3)
“Boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros”, 1912 (1)
“Calendari d’En Patufet”, 1914-1927 (4)
“D’Ací i D’Allà”, 1925-1926 (3)

 

POESIES PUBLICADES A LA PREMSA

“L’Aureneta”, 1895-1898 (25)
“L’Atlàntida”, 1896-1900 (25)
“Lo Conceller”, 1898 (3)
“La Renaixensa”, 1898 (1)
“Almanach de la Talia Catalana”, 1899 (1)
“Catalunya Artística”, 1900-1904 (7)
“Gent Nova”, 1900-1907 (5)
“La Veu de Catalunya”, 1901-1903 (3)
“La Tomasa”, 1902 (1)
“Cu-Cut!”, 1902-1905 (5)
“Calendari del Cu-Cut!”, 1903-1904 (3)
“De tots colors”, 1908 (4)
“Calendari d’En Patufet”, 1913-1929 (22)

 

TEATRE PUBLICAT A LA PREMSA

“Catalunya Artística”, fragment de La Cugula, 1901
“Catalunya Artística”, De bon tremp, 1902
“El Poble Català”, De bon tremp, 1905
“De tots colors”, Les ales de cera, 1908
“De tots colors”, Extrems que’s toquen, 1910
“De tots colors”, L’Oncle rector, 1911
“De tots colors”, De bon tremp, 1911
“El Teatre Català”, fragment de La germaneta, 1912
“El Teatre Català”, escena de A sang i a foc, 1915

 

TRADUCCIONS, ADAPTACIONS, PRÒLEGS, ETC

D”L’Aureneta”, 1896-1898 (3)
“Llibreria Baguñà”, 1905 (1)
“En Patufet”, 1910 i 1920 (2)

 

NOVEL.LES PUBLICADES A LA PREMSA

“Catalunya Artística”, L’Apòstol, 1901

 

PROSA PUBLICADA A LA PREMSA

“L’Atlàntida”, 1897-1899 (2)
“L’Aureneta”, 1897 (1)
“Diari de Catalunya”/”La Veu de Catalunya”, 1900 (1)
“La Veu de Catalunya”, 1902 (1)
“Cu-Cut!”, 1902-1904 (5)
“El Poble Català”, 11904-1906 (5)
“Boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros”, 1911 (1)
“En Patufet”, 1913-1928 (22)
“El Teatre Català”, 1915 (1)
“Calendari d’En Patufet”, 1916 (1)
“D’Ací i D’Allà”, 1930