ATENCIÓ: ESCOLES I GENT MENUDA!

TENIM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ UNA NOVETAT: UNA VERSIÓ ADAPTADA I MOLT REDUÏDA DE L’OBRA DE JOSEP M. FOLCH I TORRES, ESPECIALMENT INDICADA PER A NENS I NENES DE CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA. DEMANEU-NOS UN EXEMPLAR SI US INTERESSA!

AQUEST ANY TORNAREM A DONAR INFORMACIÓ DE LES REPRESENTACIONS D'”ELS PASTORETS” DE JOSEP M. FOLCH I TORRES QUE ES PROGRAMEN ARREU DE CATALUNYA I TAMBÉ ALS DIFERENTS CASALS CATALANS DEL MÓN.