Patronat de la Fundació

Oriol Izquierdo Llopis

President

Josep Mª Viñas i Folch

Vicepresident

Jordi Folch i Pons

Vocal

Eulàlia Pérez Vallverdú

Vocal

Montserrat Comelles i Folch

Vocal

Mercè Vidal i Jansà

Vocal

Miquel Truyols i Rocabruna

Vocal

Oriol Viñas i Folch

Vocal

Ramon Folch i Soler

Vocal

Jordi Folch i Soler

Vocal

Josep M. Serraviñals i Arumí

Vocal

Eulàlia Arderiu Renau

Vocal

Alèxia Guilera Madariaga

Secretària

Oriol Lozano Rocabruna

Representant de l’Ajuntament