1175

1933, setembre. Jocs Florals de Sant Celoni. La taula presidencial i la comissió organitzadora.