1177

1933, setembre. Jocs Florals de Sant Celoni. La Reina de la Festa i la Cort d’Amor. A la dreta Martí Esclusa Prat, secretari dels Jocs, llegint el veredicte.