FFT 0020

1916, estiu. Llavaneres, colònia infantil en una finca dels Srs. Masriera. 1 Lluís Folch i Torres, 2 Isabel Camarasa i Serra i els seus fills 3 Lluís (3 anys), 4 Oriol (2 anys), i 5 Isabel (1 any)