FFT 0043

1913. Barcelona, casa de Lluïsa Torres i Llinàs (1) vídua de Lluís Folch i Brossa, amb cinc dels seus fills, joves, néts i altra família. 2 Lluís Folch i Torres amb Isabel Camarasa i Serra i el seu fill Lluís. 3 Josep M. Folch i Torres amb Maria Camarasa i Serra i la seva filla Ma.Rosa. 4 Mercè Folch i Torres. 5 Ignasi Folch i Torres. 6 Joaquim Folch i Torres amb Orsina Baget. 7 Rafaela Camarasa i Serra. 8 Teresina Camarasa i Serra