FFT 0099

1935, març. Sant Joan de les Abadesses. Al centre Josep Maria Folch i Torres