FFT 0100

1932 o 1933. Josep M. Folch i Torres, al centre assegut, amb amics