FFT 0123

1942, 1r de juny. Barcelona. C. Provença 285. Josep M. Folch i Torres pintant un quadre al terradet de casa.