FFT 0130

Gallecs o Palau? 1 Lluís Folch i Torres i la seva muller 2 Isabel Camarasa i Serra. 3 Maria Camarasa i Serra i els seus fills:

4 Ma.Rosa, 5 Núria, 6 Montserrat, 7 Josep M., 8 Jordi, 9 Ma. Lluïsa i 10 Roser. 11 Teresina Camarasa i Serra.