FFT 0144

1950, 16 de desembre. Barcelona, parròquia de Sant Ramon de Penyafort, Rambla de Catalunya. Enterrament d’en Josep Maria Folch i Torres, mort el 15 de desembre. 1 Ramon Folch i Camarasa 2 Joaquim Folch i Torres, fill i germà respectivament del difunt.