FFT 0146

1950, 16 de desembre. Barcelona, c. Provença. Enterrament d’en Josep Maria Folch i Torres, mort el 15 de desembre.