FFT 0156

1926, juliol. Maria Serra i Ramoneda, de Valldoreix (1859 – 1934). Muller d’Esteve Camarasa i Vinyamata, i sogra de  Lluís i de Josep M. Folch i Torres.