FFT 0159

Lluïsa Torres i Llinàs, de Maçanet de la Selva (17.01.1851 – 05.12.1942). Muller de Lluís Folch i Brossa, i mare dels sis germans Folch i Torres. Pintura a l’oli del mestre Miquel Carbonell i Selva.