FFT 0167

1914. Barcelona. Can Folch, c. Diputació 310. Maria Camarasa i Serra amb el seu primer nen, Josep Maria, que morí als 11 mesos. El 1919 tingué un altre nen, que fou batejat amb el mateix nom.