FFT 0168

1 i 2 Josep M. Folch i Torres i la seva muller Maria Camarasa i Serra