FFT 0176

1925, març. Barcelona, c. Diputació 337, despatx de can Folch. Jordi Folch i Camarasa