FFT 0181

1924. Barcelona. Al terrat de can Folch, c. Diputació 310. Núria (esq.), Montserrat, Josep M. i Jordi Folch i Camarasa.