FFT 0188

1925, març. Barcelona, c. Diputació 337, despatx de can Folch. Maria Lluïsa Folch i Camarasa a 3 anys.