FFT 0189

1925, març. Barcelona, c. Diputació 337, despatx de can Folch. Josep M. Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra i fills, d’esquerra a dreta, Ma.Rosa, Núria, Ma.Lluïsa, Roser a la falda de la seva mare, Montserrat, Jordi i Josep M.