FFT 0190

1914. Barcelona. Can Folch, c. Diputació 310. Josep M. Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra i els dos primers fills Ma.Rosa i Josep M. que morí a l’edat d’onze mesos. Fotografia similar a FFT 1267