FFT 0194

1916(?). Sant Boi (?). A l’esquerra Josep M. Folch i Torres amb la seva filla Ma. Rosa