FFT 0198

1942(?). Barcelona, c. Provença 285, terrat de can Folch. Josep M. Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra

i les seves nétes, d’esquerra a dreta, Josefina, Montserrat, Ma. Àngels i Ma. Rosa Manén i Folch