FFT 0203

1930(?). Plegamans. Can Padró. Diada de la Mercè. 1 Josep M. Folch i Torres, la seva muller 2 Maria Camarasa i Serra i filles 3 Núria i 4 Ma.Rosa. 5 el Sr. Padró i la seva esposa 6 Mercè Padró coneguda com “Doña Mercedes”, 7 Joan Arumí i la seva esposa 8 Maria Padró. 9 Teresina Camarasa i Serra. 10 Ma.Pepa León i Folch