FFT 0207

1913, juliol. La Roca del Vallès, Can Soley, casa dels avis Camarasa. 1 Josep M. Folch i Torres, la seva muller 2 Maria Camarasa i Serra i la seva filla 3 Ma.Rosa. 4 Lluís Folch i Torres, la seva muller 5 Isabel Camarasa i Serra i el seu fill 6 Lluís.