FFT 0212

  1. Bateig de Francesc Folch i Camarasa (?). 1 Lluís Folch i Torres, muller 2 Isabel Camarasa i Serra i fills 3 Lluís,

4 Oriol, 5 Isabel, 6 Àgata, 7 Mercè, 8 Madrona, 9 Eulàlia i 10 Francesc. 11 Maria Camarasa i Serra (muller de Josep M. Folch i Torres) i fills 12 Ma.Rosa, 13 Núria, 14 Montserrat, 15 Josep M., 16 Jordi, 17 Ma.Lluïsa i 18 Roser. 19 Ma.Pepa León i Folch (filla de Mercè Folch i Torres). 20 Rafaela Camarasa i Serra.