FFT 0252

Pintura a l’oli de Josep Maria Folch i Torres adquirida per Jordi Camarasa i Serra 10-01-1941.