FFT 0289

1924. Plegamans. Can Folch. 1 Ma. Rosa, 2 Núria, 3 Montserrat, 4 Josep M., 5 Jordi i 6 Ma. Lluïsa Folch i Camarasa, filles de Josep M. Folch i Torres. 7 Isabel i 8 Àgata Folch i Camarasa, filles de Lluís Folch i Torres. 9 Ma. Pepa León i Folch, filla de Mercè Folch i Torres.