FFT 0373

1925. Plegamans. Can Folch. El Dr. Manuel Navarro, la seva esposa Visita i la seva filla.