FFT 0374

1925(?). Plegamans. Can Folch. Amb la família Casanovas. 1 Maria Camarasa i Serra i fills 2 Josep M., 3 Ma. Lluïsa i 4 Roser Folch i Camarasa.