FFT 0384

  1. Plegamans, el Castell. La matança del porc. 1 Maria Camarasa i Serra i fills 2 Ma. Lluïsa, 3 Montserrat, 4 Roser, 5 Jordi, 6 Josep M., 7 Núria i 8 Ma. Rosa Folch i Camarasa. 9 Orsina Baget muller de 10 Joaquim Folch i Torres. 11 Ma. Pepa León i Folch. 12 Francisca del Castell. Els germans Malla del Castell 13 Llorenç, 14 Maria i 15 Quimet, i el seu pare 16 Pau.