FFT 0445

Manuel Folch i Torres amb la seva muller Maria Luandra i Vilargunté i les dues filles petites Roser (la gran) i Anna Maria.