FFT 0461

1921. Anna Maria Folch i Luandra, filla de Manuel Folch i Torres, reina del Jocs Florals de 1921.