FFT 0476

1921, juliol. Casa de la família al Grup Benèfic, Poble Nou. Lluís Folch i Torres, la seva muller Isabel Camarasa i Serra i fills, d’esquerra a dreta, Madrona, Mercè, Eulàlia a la falda de la seva mare, Lluís, Oriol, Isabel i Àgata.