FFT 0478

  1. Montserrat. 1 Josep M. Folch i Torres i la seva muller 2 Maria Camarasa i Serra. 3 Lluís Folch i Torres i la seva muller 4 Isabel Camarasa i Serra i fills 5 Lluís i 6 Oriol. 7 Teresina i 8 Carme Camarasa i Serra.