FFT 0480

Dinar de la Junta de Protecció de la Infància. 1 Lluís Folch i Torres i la seva muller 2 Isabel Camarasa i Serra.