FFT 0489

Barcelona. Joaquim Folch i Torres a casa seva, al c. de Casp