FFT 0519

Barcelona, La Font del Lleó (?). Joaquim Folch i Torres i la seva muller Orsina Baget.