FFT 0521

Andorra. Fàbrica de flassades. D’esquerra a dreta: el Sr. Gandia, Joaquim Folch i Torres, i Vidal, fotògraf del Museu d’Art Romànic.