FFT 0522

  1. Plegamans. 1 Joaquim Folch i Torres, la seva muller 2 Orsina Baget i nebots 3 Ma. Rosa, 4 Núria, 5 Montserrat, 6 Josep M., 7 Jordi i 8 Ma. Lluïsa, fills de Josep M. Folch i Torres.