FFT 0528

Casa de les excavacions d’Empúries. A la dreta Orsina Baget, muller de Joaquim Folch i Torres. A l’esquerra Adelina Baget.