FFT 0535

Barcelona. Restaurant del Parc de la Ciutadella. Joaquim Folch i Torres (a l’esquerra), el Sr. Olivella, cap d’oficina del Museu d’Art Romànic, i una comissió de l’ajuntament de Reus, reunits per parlar d’un afer d’interès per als museus.