FFT 0536

Barcelona. Restaurant del Parc de la Ciutadella. 1 Joaquim Folch i Torres, el Sr. Olivella, cap d’oficina del Museu d’Art Romànic, i una comissió de l’ajuntament de Reus, reunits per parlar d’un afer d’interès per als museus.