FFT 0540

Vall d’Aran. 1 Joaquim Folch i Torres i la seva muller 2 Orsina Baget, 3 Mestre Francesc Pujols i el seu amic 4 Vives.