FFT 0547

Port de la Bonaigua. El mestre Francesc Pujols (esquerra) i el seu company Vives