FFT 0566

D’esquerra a dreta: Joaquim Folch i Torres, la seva muller Orsina Baget, Maria Camarasa i Serra i el seu marit Josep M. Folch i Torres, i darrera seu Ferran Bassols. Fotografia feta el mateix dia que FFT 1249.