FFT 0567

1946, 9 de setembre. Capella dels Jesuïtes (C. Casp). Casament de Ma. Lluïsa Folch i Camarasa amb Manel Trias i Bertran. D’esquerra a dreta Josep Manén i Jordana, la seva muller Ma. Rosa Folch i Camarasa, i Josep M. Folch i Torres, que havia enviudat de Maria Camarasa i Serra el 24 de novembre de 1945.