FFT 0578

1946, 9 de setembre. Capella dels Jesuïtes (C. Casp). Casament de Ma. Lluïsa Folch i Camarasa amb Manel Trias i Bertran. A l’esquerra Joaquim Folch i Torres i la seva muller Orsina Baget, a la dreta Jordi Camarasa i Serra i la seva muller Maria Rovira, i darrere seu Ramon Folch i Camarasa. Fotografia similar a FFT 1250.