FFT 0624

1 Madrona, 2 Eulàlia i 3 Francesc Folch i Camarasa, fills de Lluís Folch i Torres. 4 Ramon, 5 Ma. Lluïsa i 6 Roser Folch i Camarasa, fills de Josep M. Folch i Torres